Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
162300

Ý kiến thăm dò

Tân Phúc với công tác khám tuyển NVQS

Ngày 25/11/2019 18:46:31

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã Tân Phúc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở nguồn tuyển quân đã đăng ký, xã nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt những đối tượng được miễn, hoãn; lập danh sách những đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2020, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Phúc phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam công dân có độ tuổi từ 18 đến hết 27 tuổi trên địa bàn xã.Trong đợt này xã Tân Phúc có 63 nam thanh niên đủ điều kiện trong diện phát lệnh gọi khám sơ tuyển tại xã.
Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã Tân Phúc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở nguồn tuyển quân đã đăng ký, xã nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt những đối tượng được miễn, hoãn; lập danh sách những đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐNVQS xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như tập trung tuyên truyền các gương thanh niên tiêu biểu trong việc thực hiện NVQS, xây dựng các bài tuyên truyền luật NVQS trên hệ thống truyền thanh và tập trung tuyên truyền kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể của xã và của thôn nên công tác sơ tuyển đều diễn ra thuận lợi.
Trong ngày thông báo khám sơ tuyển, có 51/63 nam thanh niên đã có mặt tại trạm y tế xã để tham gia thực hiện nghĩa vụ khám sơ tuyển theo quy định, trong lần khám này xã Tân Phúc có 51/51 thanh niên tham gia khám tuyển đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia khám tuyển tại huyện.
Tiếp bước thành tích của những năm trước, hiện nay HĐNVQS xã tiếp tục đang tiếp tục thực hiện các bước theo quy định của Luật NVQS để quyết tâm hoàn thành bảo đảm số lượng, chất lượng đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khám chính thức tuyến huyện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện năm 2020.

Tân Phúc với công tác khám tuyển NVQS

Đăng lúc: 25/11/2019 18:46:31 (GMT+7)

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã Tân Phúc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở nguồn tuyển quân đã đăng ký, xã nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt những đối tượng được miễn, hoãn; lập danh sách những đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2020, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Phúc phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam công dân có độ tuổi từ 18 đến hết 27 tuổi trên địa bàn xã.Trong đợt này xã Tân Phúc có 63 nam thanh niên đủ điều kiện trong diện phát lệnh gọi khám sơ tuyển tại xã.
Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua HĐNV- QS xã Tân Phúc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở nguồn tuyển quân đã đăng ký, xã nắm chắc số thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chỉ đạo chặt chẽ việc xét duyệt những đối tượng được miễn, hoãn; lập danh sách những đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐNVQS xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như tập trung tuyên truyền các gương thanh niên tiêu biểu trong việc thực hiện NVQS, xây dựng các bài tuyên truyền luật NVQS trên hệ thống truyền thanh và tập trung tuyên truyền kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể của xã và của thôn nên công tác sơ tuyển đều diễn ra thuận lợi.
Trong ngày thông báo khám sơ tuyển, có 51/63 nam thanh niên đã có mặt tại trạm y tế xã để tham gia thực hiện nghĩa vụ khám sơ tuyển theo quy định, trong lần khám này xã Tân Phúc có 51/51 thanh niên tham gia khám tuyển đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia khám tuyển tại huyện.
Tiếp bước thành tích của những năm trước, hiện nay HĐNVQS xã tiếp tục đang tiếp tục thực hiện các bước theo quy định của Luật NVQS để quyết tâm hoàn thành bảo đảm số lượng, chất lượng đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khám chính thức tuyến huyện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện năm 2020.
Từ khóa bài viết: