Truy cập

Hôm nay:
731
Hôm qua:
1302
Tuần này:
2714
Tháng này:
18470
Tất cả:
237079

Ý kiến thăm dò

Tập huấn kỹ năng hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 28/02/2023 14:54:09

Để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, làm cho người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày, chiều ngày 15/10/2022, xã Tân Phúc đã tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng cho 16 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng ở 04 thôn trên địa bàn xã .
Nội dung tập huấn gồm hướng dẫn cách tạo tài khoản, truy cập, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, mọi lúc, mọi nơi, trên các thiết bị.
Đây là buổi tập huấn phổ biến kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ cộng nghệ số cộng đồng đầu tiên trên địa bàn xã. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh, huyện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn xã. Để từ đó, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân, khiến người dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân.

Tập huấn kỹ năng hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng

Đăng lúc: 28/02/2023 14:54:09 (GMT+7)

Để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, làm cho người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày, chiều ngày 15/10/2022, xã Tân Phúc đã tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng cho 16 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng ở 04 thôn trên địa bàn xã .
Nội dung tập huấn gồm hướng dẫn cách tạo tài khoản, truy cập, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, mọi lúc, mọi nơi, trên các thiết bị.
Đây là buổi tập huấn phổ biến kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ cộng nghệ số cộng đồng đầu tiên trên địa bàn xã. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh, huyện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn xã. Để từ đó, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân, khiến người dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân.