Truy cập

Hôm nay:
735
Hôm qua:
1302
Tuần này:
2718
Tháng này:
18474
Tất cả:
237083

Ý kiến thăm dò

Cơ cấu tổ chức

Ngày 28/10/2019 09:01:29

Đảng bộ xã Tân Phúc có 199 Đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ gồm 10 đồng chí, 4 chi bộ nông thôn và 03 chi bộ trường học.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG UỶ XÃ TÂN PHÚC

Đảng bộ xã Tân Phúc có 199 Đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ gồm 10 đồng chí, 4 chi bộ nông thôn và 03 chi bộ trường học.

1. BCH Đảng uỷ:

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Hữu Bích

Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND

2

Nguyễn Thị Thương

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

3

Lê Đình Hùng

PBT Đảng uỷ - CT UBND

4

Lê Văn Hà

Chủ tịch MTTQ

5

Lường Viết Dậu

Phó chủ tịch HĐND

6

Lê Đình Chuyên

Phó chủ tịch UBND

7

Lê Thị Liên

Chủ tịch Hội LHPN

8

Vũ Duy Hưng

Trưởng Công an

9

Lê Đăng Tiền

Chỉ huy trưởng quân sự

10

Lê Văn Đại

Phó Chủ tịch MTTQ.

2. Chi bộ nông thôn:

TT

Họ tên

Chức danh

1

Phan Thị Hoán

Bí thư chi bộ Thái Sơn

2

Bùi Như Việt

Bí thư chi bộ Định Kim

3

Đỗ Ngọc Ninh

Bí thư chi bộ Ngọc Uyên

4

Lường Viết Lương

Bí thư chi bộ Trinh Khiết

3. Chi bộ trường học:

TT

Họ tên

Chức danh

1

Võ Hồng Liên

Bí thư chi bộ trường MN

2

Lê Công Chánh

Bí thư chi bộ trường TH

3

Đỗ Quang Cương

Bí thư chi bộ trường THCS

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG UỶ XÃ TÂN PHÚC

Đảng bộ xã Tân Phúc có 199 Đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ gồm 10 đồng chí, 4 chi bộ nông thôn và 03 chi bộ trường học.

1. BCH Đảng uỷ:

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Hữu Bích

Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND

2

Nguyễn Thị Thương

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

3

Lê Đình Hùng

PBT Đảng uỷ - CT UBND

4

Lê Văn Hà

Chủ tịch MTTQ

5

Lường Viết Dậu

Phó chủ tịch HĐND

6

Lê Đình Chuyên

Phó chủ tịch UBND

7

Lê Thị Liên

Chủ tịch Hội LHPN

8

Vũ Duy Hưng

Trưởng Công an

9

Lê Đăng Tiền

Chỉ huy trưởng quân sự

10

Lê Văn Đại

Phó Chủ tịch MTTQ.

2. Chi bộ nông thôn:

TT

Họ tên

Chức danh

1

Phan Thị Hoán

Bí thư chi bộ Thái Sơn

2

Bùi Như Việt

Bí thư chi bộ Định Kim

3

Đỗ Ngọc Ninh

Bí thư chi bộ Ngọc Uyên

4

Lường Viết Lương

Bí thư chi bộ Trinh Khiết

3. Chi bộ trường học:

TT

Họ tên

Chức danh

1

Võ Hồng Liên

Bí thư chi bộ trường MN

2

Lê Công Chánh

Bí thư chi bộ trường TH

3

Đỗ Quang Cương

Bí thư chi bộ trường THCS