Truy cập

Hôm nay:
732
Hôm qua:
1302
Tuần này:
2715
Tháng này:
18471
Tất cả:
237080

Ý kiến thăm dò

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ TÂN PHÚC

Ngày 01/01/2019 00:00:00

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ TÂN PHÚC

1. Cán bộ, công chức UBND xã:

TT

Họ tên

Chức danh

1

LÊ ĐÌNH HÙNG

- Chủ tịch UBND

2

LÊ ĐÌNH CHUYÊN

- Phó Chủ tịch UBND

3

LÊ ĐĂNG TIỀN

- Uỷ viên UBND - CHT BCHQS xã

4

VŨ DUY HƯNG

- Uỷ viên UBND - Trưởng CA

5

LÊ ĐỨC ĐẠT

- Công chức VPTK

6

HOÀNG XUÂN VƯƠNG

- Công chức tư pháp HT

7

NGUYỄN ĐỨC NAM

- Công chức VHXH

8

TRẦN THỊ CHINH

- Công chức VP

9

ĐẶNG VĂN DÂN

- Kê toán NS

10

LÊ HẠ THUẬT

- Công chức Địa chính

11

NGUYỄN THỊ HỒNG

- Công chức CSXH

2. Cơ sở thôn:

TT

Họ tên

Chức danh

1

PHAN THỊ HOÁN

- Thôn trưởng Thôn Thái Sơn

2

BÙI NHƯ VIỆT

- Thôn trưởng Thôn Định Kim

3

NGUYỄN HỮU CHÍNH

- Thôn trưởng Thôn Ngọc Uyên

4

LƯỜNG VIẾT CƠ

- Thôn trưởng Thôn Trinh Khiết

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ TÂN PHÚC

1. Cán bộ, công chức UBND xã:

TT

Họ tên

Chức danh

1

LÊ ĐÌNH HÙNG

- Chủ tịch UBND

2

LÊ ĐÌNH CHUYÊN

- Phó Chủ tịch UBND

3

LÊ ĐĂNG TIỀN

- Uỷ viên UBND - CHT BCHQS xã

4

VŨ DUY HƯNG

- Uỷ viên UBND - Trưởng CA

5

LÊ ĐỨC ĐẠT

- Công chức VPTK

6

HOÀNG XUÂN VƯƠNG

- Công chức tư pháp HT

7

NGUYỄN ĐỨC NAM

- Công chức VHXH

8

TRẦN THỊ CHINH

- Công chức VP

9

ĐẶNG VĂN DÂN

- Kê toán NS

10

LÊ HẠ THUẬT

- Công chức Địa chính

11

NGUYỄN THỊ HỒNG

- Công chức CSXH

2. Cơ sở thôn:

TT

Họ tên

Chức danh

1

PHAN THỊ HOÁN

- Thôn trưởng Thôn Thái Sơn

2

BÙI NHƯ VIỆT

- Thôn trưởng Thôn Định Kim

3

NGUYỄN HỮU CHÍNH

- Thôn trưởng Thôn Ngọc Uyên

4

LƯỜNG VIẾT CƠ

- Thôn trưởng Thôn Trinh Khiết