Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
162300

Ý kiến thăm dò

xã Tân phúc gấp rút hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 24/10/2019 00:00:00

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Tân Phúc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động.

TÂN PHÚC KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH MỤC TIÊU
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2019

Xã Tân Phúc là một xã thuần nông, cách trung tâm huyện khoảng 12km. Xã có diện tích tự nhiên là 703.08 ha. Toàn xã có 1227 hộ, 4810 nhân khẩu, Đảng bộ có 199 Đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ thôn và 3 chi bộ nhà trường. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Tân Phúc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được Đảng bộ, chính quyền xã Tân Phúc xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa; phát triển chăn nuôi tăng số lượng tổng đàn, tập trung tích tụ ruộng đất, tái cơ cấu nghành nông nghiệp; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm hàng năm, tạo cơ chế khuyến khích hỗ trợ phù hợp, thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất tại địa phương tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, qua đó góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, đến nay toàn xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,42% (năm 2017) xuống 7,03% (năm 2018), năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%, tháng 9/2019 qua rà soát số hộ giầu chiếm khoảng 15%, hộ khá khoảng 38%, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình 45,3%, hộ nghèo còn 1.7%, bình quân đầu người của xã đã đạt 40,17 triệu đồng.

Cùng với đó địa phương xác định để xây dựng thành công xã NTM thì vai trò của người dân phải là lực lượng đi đầu, vì vậy địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để các hộ gia đình hiểu rõ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Cho đến hiện nay về mọi mặt của đời sống Kinh tế- Chính trị- VHXH- QPAN của xã đều được đảm bảo, Cơ sở vật chất được chỉnh trang hoàn thiện, công sở xã được xây dựng khang trang đạt chuẩn, đường làng, ngõ xóm đều được nâng cấp, tuyến đường liên xã đã được mở rộng, 2 bên lề đã được trồng hoa sạch đẹp, giao thông nội đồng đều được cứng hóa đảm bảo đi lại, sản xuất của người dân. Các công trình lịch sử văn hóa, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ xã được quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo khang trang, các Trường, trạm đều đạt chuẩn theo quy định, đến nay xã đã hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí xây dựng NTM và đang đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

xã Tân phúc gấp rút hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019

Đăng lúc: 24/10/2019 00:00:00 (GMT+7)

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Tân Phúc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động.

TÂN PHÚC KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH MỤC TIÊU
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG NĂM 2019

Xã Tân Phúc là một xã thuần nông, cách trung tâm huyện khoảng 12km. Xã có diện tích tự nhiên là 703.08 ha. Toàn xã có 1227 hộ, 4810 nhân khẩu, Đảng bộ có 199 Đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ thôn và 3 chi bộ nhà trường. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Tân Phúc xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được Đảng bộ, chính quyền xã Tân Phúc xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa; phát triển chăn nuôi tăng số lượng tổng đàn, tập trung tích tụ ruộng đất, tái cơ cấu nghành nông nghiệp; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm hàng năm, tạo cơ chế khuyến khích hỗ trợ phù hợp, thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất tại địa phương tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, qua đó góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, đến nay toàn xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,42% (năm 2017) xuống 7,03% (năm 2018), năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%, tháng 9/2019 qua rà soát số hộ giầu chiếm khoảng 15%, hộ khá khoảng 38%, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình 45,3%, hộ nghèo còn 1.7%, bình quân đầu người của xã đã đạt 40,17 triệu đồng.

Cùng với đó địa phương xác định để xây dựng thành công xã NTM thì vai trò của người dân phải là lực lượng đi đầu, vì vậy địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để các hộ gia đình hiểu rõ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Cho đến hiện nay về mọi mặt của đời sống Kinh tế- Chính trị- VHXH- QPAN của xã đều được đảm bảo, Cơ sở vật chất được chỉnh trang hoàn thiện, công sở xã được xây dựng khang trang đạt chuẩn, đường làng, ngõ xóm đều được nâng cấp, tuyến đường liên xã đã được mở rộng, 2 bên lề đã được trồng hoa sạch đẹp, giao thông nội đồng đều được cứng hóa đảm bảo đi lại, sản xuất của người dân. Các công trình lịch sử văn hóa, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ xã được quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo khang trang, các Trường, trạm đều đạt chuẩn theo quy định, đến nay xã đã hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí xây dựng NTM và đang đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.