Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
526
Tuần này:
619
Tháng này:
5989
Tất cả:
216408

Ý kiến thăm dò

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp huyện Nông Cống ước đạt trên 250 tỷ đồng

Ngày 10/08/2013 16:14:12

Từ đầu năm đến trung tuần tháng 7-2013, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp huyện Nông Cống ước đạt trên 250 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt gần 150 tỷ đồng; các làng nghề truyền thống như nón lá, chiếu cói, mây tre đan, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ... tiếp tục tăng trưởng. Cùng với việc duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, thời gian qua, phòng công thương huyện đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở các lớp dạy nghề: thêu tranh, mây tre đan, móc hộp... cho nhân dân các địa phương. Hầu hết các lao động làm nghề tiểu - thủ công nghiệp đều có mức thu nhập bình quân 600.000 – 1,5 triệu đồng/người/tháng; số xã đưa nghề mới vào hoạt động hiệu quả tại địa phương đạt 29/33 xã, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 2.273 lao động.

Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, huyện Nông Cống đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các cá nhân, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; thu hút đầu tư vào các ngành nghề mà địa phương có nhiều lợi thế. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nhẹ và tiểu - thủ công nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống, tạo nhiều việc làm cho người lao động...

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp huyện Nông Cống ước đạt trên 250 tỷ đồng

Đăng lúc: 10/08/2013 16:14:12 (GMT+7)

Từ đầu năm đến trung tuần tháng 7-2013, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp huyện Nông Cống ước đạt trên 250 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt gần 150 tỷ đồng; các làng nghề truyền thống như nón lá, chiếu cói, mây tre đan, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ... tiếp tục tăng trưởng. Cùng với việc duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, thời gian qua, phòng công thương huyện đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở các lớp dạy nghề: thêu tranh, mây tre đan, móc hộp... cho nhân dân các địa phương. Hầu hết các lao động làm nghề tiểu - thủ công nghiệp đều có mức thu nhập bình quân 600.000 – 1,5 triệu đồng/người/tháng; số xã đưa nghề mới vào hoạt động hiệu quả tại địa phương đạt 29/33 xã, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 2.273 lao động.

Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, huyện Nông Cống đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các cá nhân, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; thu hút đầu tư vào các ngành nghề mà địa phương có nhiều lợi thế. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nhẹ và tiểu - thủ công nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống, tạo nhiều việc làm cho người lao động...