Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
74
Tuần này:
66
Tháng này:
140
Tất cả:
173642

Ý kiến thăm dò

tân phúc khẩn trương hoàn thành công tác GPMB cao tốc Bắc Nam

Ngày 14/05/2020 09:23:17

Tân Phúc gấp rút thực hiện đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng

phục vụ đường cao tốc Bắc Nam qua địa phận xã

Xác định nhiệm vụ GPMB phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc Nam là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vì vậy cấp ủy đảng, chính quyền xã Tân Phúc đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ, trong đó xã tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo cho người dân biết, hiểu và nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với chiến lược phát triển đất nước.

Với mục tiêu phải nhanh chóng, tập trung để đảm bảo mặt bằng sạch phục vụ cho dự án đúng theo tiến độ yêu cầu, hiện nay xã đang cùng Ban giải phóng mặt bằng của huyện gấp rút hoàn thành công tác tái định cư và công tác đền bù cho các hộ có liên quan ảnh hưởng bởi đường cao tốc. Trong quá trình triển khai thực hiện xã đấu mối chặt chẽ với huyện và chủ động tập trung lắng nghe ý kiến để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng liên quan đến việc phải giải tỏa, cho đến nay công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc tái định cư đã cơ bản hoàn thiện, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được gấp rút thực hiện, về cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện.

tân phúc khẩn trương hoàn thành công tác GPMB cao tốc Bắc Nam

Đăng lúc: 14/05/2020 09:23:17 (GMT+7)

Tân Phúc gấp rút thực hiện đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng

phục vụ đường cao tốc Bắc Nam qua địa phận xã

Xác định nhiệm vụ GPMB phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc Nam là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vì vậy cấp ủy đảng, chính quyền xã Tân Phúc đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ, trong đó xã tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo cho người dân biết, hiểu và nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với chiến lược phát triển đất nước.

Với mục tiêu phải nhanh chóng, tập trung để đảm bảo mặt bằng sạch phục vụ cho dự án đúng theo tiến độ yêu cầu, hiện nay xã đang cùng Ban giải phóng mặt bằng của huyện gấp rút hoàn thành công tác tái định cư và công tác đền bù cho các hộ có liên quan ảnh hưởng bởi đường cao tốc. Trong quá trình triển khai thực hiện xã đấu mối chặt chẽ với huyện và chủ động tập trung lắng nghe ý kiến để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng liên quan đến việc phải giải tỏa, cho đến nay công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc tái định cư đã cơ bản hoàn thiện, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được gấp rút thực hiện, về cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện.