Truy cập

Hôm nay:
615
Hôm qua:
1302
Tuần này:
2598
Tháng này:
18354
Tất cả:
236963

Ý kiến thăm dò

Hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết 42 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống.

Ngày 15/05/2020 17:37:33

Chiều ngày 15/5/2020, UBND xã Tân Phúc đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ

Hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc …… do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống.

Chiều ngày 15/5/2020, UBND xã Tân Phúc đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lê Đình Hùng- P. Bí thư Đ.U- Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã, trưởng các đoàn thể chính trị, các bộ công chức cấp xã và bí thư, thôn trưởng các thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, trước khi đi vào nội dung chính, Đ/c Chủ tịch UBND xã Lê Đình Hùng đã tóm tắt, đánh giá lại bài học kinh nghiệm từ việc rà soát nhóm đối tượng trong đợt 1 vừa qua, đ/c chỉ rõ trong quá trình tổ chức thực hiện cả hệ thống chính trị địa phương đã tích cực vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên trong quá trình rà soát do ý chí chủ quan và việc còn khá mới và gấp vì vậy còn có thiếu sót, trong thời gian tới UBND xã trên cơ sở thẩm quyền sẽ tiếp tục thực hiện đảm bảo đối tượng theo quy định.

Đi vào nội dung chính thức các đại biểu đã được nghe hướng dẫn về điều kiện hỗ trợ, mức hỗtrợ, thời gian hỗtrợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng: Người lao động tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;Hộ kinh doanh;Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm;Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19. Về thời gian thực hiện, UBND xã phân công thành viên BCĐ của xã để thực hiện bắt đầu hướng dẫn, sàng lọc kiểm tra thẩm định, tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng thuộc diện kể trên từ ngày 18- 19/5/2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luậnvà đưa những ý kiến cònkhó khăn,vướng mắc trong quá trình triển khai, rà soát, xác địnhcác đối tượng được hưởng...

Kết luận hội nghị, đồng chíLê Đình Hùng- PBT. Chủ tịch UBND xã khẳng định:Chính sáchhỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 làchủ trương lớn và kịp thời; Đểtrển khai thực hiện đúngđốitượng, kịp thời cầncó sự vào cuộc nhanh chóng và sâu sát của toàn bộ hệ thống chính trị, phải được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất.Bên cạnh thực hiện tốt những nội dung theo phân công trong Hướng dẫn, đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị: Các ban nghành đoàn thể trong xã cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho đoàn viên hội viên và nhân dân biết, hiểu về những quy định của nhà nước về đối tượng thụ hưởng, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện... Các thôn tập trung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của thôn. Cũng tại hội nghị Đ/c Chủ tịch UBND xã đã đề nghị MTTQ xã phát huy vai trò là cơ quan giám sát để cùng chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo công tác rà soát đúng đối tượng và quyền lợi của người lao động theo quy định của Nghị Quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chịu trách nhiệm nội dung

Nguyễn Đức Nam

Hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết 42 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống.

Đăng lúc: 15/05/2020 17:37:33 (GMT+7)

Chiều ngày 15/5/2020, UBND xã Tân Phúc đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ

Hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc …… do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống.

Chiều ngày 15/5/2020, UBND xã Tân Phúc đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lê Đình Hùng- P. Bí thư Đ.U- Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã, trưởng các đoàn thể chính trị, các bộ công chức cấp xã và bí thư, thôn trưởng các thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, trước khi đi vào nội dung chính, Đ/c Chủ tịch UBND xã Lê Đình Hùng đã tóm tắt, đánh giá lại bài học kinh nghiệm từ việc rà soát nhóm đối tượng trong đợt 1 vừa qua, đ/c chỉ rõ trong quá trình tổ chức thực hiện cả hệ thống chính trị địa phương đã tích cực vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên trong quá trình rà soát do ý chí chủ quan và việc còn khá mới và gấp vì vậy còn có thiếu sót, trong thời gian tới UBND xã trên cơ sở thẩm quyền sẽ tiếp tục thực hiện đảm bảo đối tượng theo quy định.

Đi vào nội dung chính thức các đại biểu đã được nghe hướng dẫn về điều kiện hỗ trợ, mức hỗtrợ, thời gian hỗtrợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng: Người lao động tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;Hộ kinh doanh;Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm;Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19. Về thời gian thực hiện, UBND xã phân công thành viên BCĐ của xã để thực hiện bắt đầu hướng dẫn, sàng lọc kiểm tra thẩm định, tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng thuộc diện kể trên từ ngày 18- 19/5/2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luậnvà đưa những ý kiến cònkhó khăn,vướng mắc trong quá trình triển khai, rà soát, xác địnhcác đối tượng được hưởng...

Kết luận hội nghị, đồng chíLê Đình Hùng- PBT. Chủ tịch UBND xã khẳng định:Chính sáchhỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 làchủ trương lớn và kịp thời; Đểtrển khai thực hiện đúngđốitượng, kịp thời cầncó sự vào cuộc nhanh chóng và sâu sát của toàn bộ hệ thống chính trị, phải được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất.Bên cạnh thực hiện tốt những nội dung theo phân công trong Hướng dẫn, đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị: Các ban nghành đoàn thể trong xã cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho đoàn viên hội viên và nhân dân biết, hiểu về những quy định của nhà nước về đối tượng thụ hưởng, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện... Các thôn tập trung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của thôn. Cũng tại hội nghị Đ/c Chủ tịch UBND xã đã đề nghị MTTQ xã phát huy vai trò là cơ quan giám sát để cùng chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo công tác rà soát đúng đối tượng và quyền lợi của người lao động theo quy định của Nghị Quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chịu trách nhiệm nội dung

Nguyễn Đức Nam