Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
162300

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)1.001662Tài nguyên nước1
2Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã1.003622Lẽ hội1
3Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2.000794 Thể dục thể thao1
4thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2.001905Phòng chống tham nhũng1
5Thủ tục thực hiện việc giải trình2.001797 Phòng chống tham nhũng1
6Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2.001798Phòng chống tham nhũng1
7thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập2.001907Phòng chống tham nhũng1
8Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790Phòng chống tham nhũng1
9Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã2.001801Xử lý đơn1
10thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909Tiếp công dân1
11Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460Giải quyết tố cáo1
12Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925Giải quyết khiếu nại1
13Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944Trẻ em1
14Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941Trẻ em1
15Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2.001947Trẻ em1
16 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em1.004944Trẻ em1
17 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1.004946Trẻ em1
18Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh1.002192 Dân số - Kế hoạch hoá gia đình1
19Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ1.003943Dân số - Kế hoạch hoá gia đình1
20Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.002150Dân số - Kế hoạch hoá gia đình1
21Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh1.003564 Dân số - Kế hoạch hoá gia đình1
22Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP2.001088 Dân số - Kế hoạch hoá gia đình1
23Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305 Thi đua, khen thưởng1
24Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748 Thi đua, khen thưởng1
25Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337Thi đua, khen thưởng1